V dnešní uspěchané době máme často pocit, že jsou lidé vůči sobě více bezohlední a nevšímaví. Pak ale přijdou situace, kdy dokážeme vyjádřit najevo zájem o druhé a semknout se k sobě. Dělo se tomu například v moment, když se otřáslo Japonsko, nebo když jsme sledovali smutný případ ztracené Aničky. Pokud jde o situaci, kdy člověk ublíží jiné nevinné lidské bytosti, je to pro mnoho lidí téma nesmírně citlivé a je vyžadována spravedlnost. Může být v takové chvíli astrologie nápomocná? Ukazují horoskopy dispozice k násilnému jednání? Lze rozpoznat horoskop oběti? A jak je to vůbec se smrtí v horoskopu?

Je možné poznat z horoskopu násilníka?

Pokud bychom chtěli definovat přesné konstelace, které z člověka udělají vraha, narazíme na několik překážek. Každý vrah je jiný a má jiné motivace, které ho k jeho činu vedou. Je nespočet možností – může se jednat o nehodu, o útok v afektu, důvodem mohou být finance, žárlivost, psychická nemoc atd. Stejně tak jsou tedy jiné i konstelace, které se budou ukrývat v horoskopech.

Dále je důležité pochopit, jak astrologie vůbec funguje. Osobní horoskop ukazuje naše základní dispozice a možnosti, ale náš osud není dopředu dán. Ten si spoluutváříme sami každou naší myšlenkou a naším jednáním. Horoskop nám definuje základní prostor, v rámci kterého máme možnost svobodně se rozhodovat. Vždy záleží na tom, jaká duše s astrologickými dispozicemi nakládá.

Přesto jsou konstelace, které mají k násilnému jednání skutečně blíže. Tyto informace prosím berte tak, že nemusí nutně ukazovat na vraha, je to pouze dispozice. Konstelace mají několik úrovní možného projevu. Klíčová je vždy individualita vlastníka horoskopu.

Konstelace ukazující na sklon k násilnému jednání

Na agresivitu a tendenci ke konfliktnímu jednání ukazuje v některých případech silněji obsazená ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec). V horoskopech vrahů je často ohnivý živel zastoupený. Pokud není zdůrazněný ohnivý živel, obvykle nalezneme významně postaveného Marta. Mars je ohnivá planeta, která ukazuje na to, jak nakládáme s naší energií a v případě, že tato energie není zvládnutá, vládne i tématům jako je boj či násilí. Mars stojí často disharmonicky aspektován, nemůže nás překvapit konjunkce se škůdcem (Mars, Saturn, ale i Uran, Neptun a Pluto).

Při studiu horoskopů vrahů jsem si všiml dalšího výrazného vodítka. Ve hře je často znamení Štíra či jeho vládnoucí planeta Pluto – Hádes, bůh podzemní říše mrtvých. Plutonské energie přináší zkušenost se smrtí, navíc se o Plutu říká, že je „vyšší oktávou“ Marta. Pluto je totiž taktéž planeta ohnivá a přináší sílu – ne však fyzickou jako Mars, ale tu skrytou uvnitř nás. Zdůrazněné Pluto či Štír stojí za touhou po moci, přináší bohatý vnitřní svět, do kterého zrozenec nenechá druhé nahlédnout. Pohnutky poté vycházejí z nečekaných hloubek osobnosti, často pro ostatní nečekaně. Uvnitř se nepozorovatelně hromadí napětí, které vyjde najevo až v moment, kdy dopadne poslední kapka a pomyslný pohár přeteče. Poté se umí pořádně rozzuřit a ve svém jednání umí ublížit na citlivém místě svých protějšků. Zastoupení těchto energií v horoskopu ukazuje na to, že zrozenec umí naplno milovat ale i nenávidět a jen stěží hledá střední cestu.

V horoskopech vrahů dále často uvidíme poškození Ascendentu (východní průsečík zvěrokruhu s místním horizontem) nebo jeho vládnoucí planety – a to navíc obvykle od škůdce. V některých případech podporují výše zmíněné i napěťové vazby na Slunce a Lunu, opět především ze strany škůdců.

Horoskopy vrahů

Nahlédněme nyní do horoskopů dvou vrahů, abychom viděli, jak výše uvedené principy fungují v praxi. Můžeme tak lépe porozumět tématu i poodhalit, co se uvnitř nich odehrávalo.

Fritz Haarmann

(nar. 25. 10. 1879, 18:00, Hannover – Germany)

Život Haarmanna je od počátku až do konce velice bouřlivý. Počátek jeho zvrácené osobnosti začíná v dětství, kdy ho matka toužící po dceře vychovávala jako dívku. Vzhledem k homosexuální orientaci si za cíl svých útoků vybíral mladé muže. Zabil jich cca 24 a vzhledem k morbidnímu způsobu si vysloužil přezdívku „Řezník z Hannoveru“. Své oběti nejprve znásilnil, poté jim podřízl hrdlo a naporcované maso rozprodal jako vepřové. Jeho řádění zastavila ve 45 letech až gilotina.

Ohnivý živel v jeho horoskopu je jen minimálně zastoupený, ale o to výraznější je Mars, který vytváří nejpřesnější aspekt celého horoskopu – konjunkci s Plutem.  To celé situované v Býku ve 12. astrologickém domě, který souvisí s psychikou a podvědomím člověka, i se schopností své činy dobře skrývat. Haarmann byl tedy vnitřně nesmírně silnou osobností, konstelace vypovídají o silné tvrdosti. Té energie je tolik, že je destruktivní. Vztah s druhými lidmi je tímto velice poznamenaný skrz napěťovou vazbu této konjunkce na Jupitera, vládce Descendentu – lidí, které nám vstupují do života. Jupiter vládne i 8. domu sexuality.

Mars v horoskopu reprezentuje mužskou sexuální energii a ta je zde významně narušená. I 5. dům milenců ukazuje na bouřlivé milenecké kontakty, protože se zde nachází Uran, který navíc poškozuje jak Lunu tak Ascendent. Vládcem 5. domu je Slunce, které se nachází ve Štíru poškozené Neptunem.

V horoskopu je zřetelně vidět zmatek ve vztahu ke své sexualitě i agresivita, nalezli bychom však další zajímavé konstelace. Věděli jste třeba, jaké části těla odpovídá znamení Býka? Je to krk a není náhodou, že se ke konci znamení Býka nachází právě Mars. Mars vládne i všemu ostrému a ne náhodou mají lidé často jizvy na částech těla dle toho, v jakém znamení jejich Mars stojí. Kdyby si zašel Haarmann k astrologovi, vyhnul by se všem gilotinám obloukem.

Joseph Vacher

(nar. 16. 11. 1869, 1:00, Beaufort – Francie)

Muž nazývaný pro změnu jako „Francouzský rozparovač“ vykazoval narušenou sexualitu již od dětství. V mládí chytil od prostitutky syfilis a přišel o část varlat, což se značně podepsalo na jeho sebevědomí. Přežil několik pokusů o sebevraždu, přičemž po jednom měl navíc ochrnutou pravou část obličeje. Byl léčen i v psychiatrické léčebně. Podřízl, vykuchal a znásilnil mnoho dívek a chlapců, za což byl ve 29 letech popraven gilotinou.

V jeho horoskopu nalezneme opět většinu výše popsaných dispozic. Má obsazená ohnivá znamení, přičemž v Beranu se nachází významná Luna s Neptunem a ve Střelci se nachází Mars se Saturnem. Mars zde podporuje bojovnost a útočnost, v konjunkci se Saturnem je to síla navíc bezcitná a chladná. Mars je v horoskopu o to důležitější, protože vrhá napěťovou vazbu na osu Ascendent – Descendent a tím přenáší agresivitu do jeho jednání s druhými lidmi.

Ascendent je taktéž zajímavý, protože jeho vládce Merkur se nachází spolu se Sluncem ve Štíru. A co víc, stojí v opozici proti Plutu s Jupiterem. Přináší silné vnitřní napětí a sklon k tvrdému násilnému jednání.

Na sebevražedné sklony může ukazovat Luna v konjunkci s Neptunem v 8. domě, což je dům smrti. Smrt ho zcela jistě přitahovala a Neptun způsobil fascinaci, která neznala hranice. Navíc vládcem domu smrti je Mars, který je v konjunkci se Saturnem a Saturn je vládce 5. domu milenců. Téma smrti a milenců je tak v jeho horoskopu propojeno a můžeme za tím hledat Vacherovy nekrofilní sklony. Zapojení 5. domu do konstelací souvisejících s násilnickými tendencemi tak často propojuje násilnictví s mileneckými kontakty.

V horoskopu bychom toho určitě nalezli více, ale jako ukázka to zcela jistě postačí. Jako poslední zajímavost zmíním podobně jako u Haarmana znamení Býka, kde je napěťové postavené Pluto s Jupiterem a mají tak souvislost s krkem a gilotinou.

A co horoskopy obětí?

Pro určování dispozic k tomu, abychom se stali obětí násilného činu, jsme vystaveni opět několika úskalím. V první řadě je mnoho možností, čím si oběť projde a podle toho bude mít v horoskopu různě laděné konstelace. Dále je třeba si uvědomit, že nemáme dostatek dat na to, abychom mohli vyhodnotit jasné závěry. Z důvodu etiky přesná data obětí nejsou obvykle známa.

V další fázi je třeba zamyslet se nad tím, jak se vůbec odráží vlastní smrt v horoskopu. Je to téma velice citlivé a smrt v horoskopu je z morálních důvodů u seriozního astrologa tabu. Nicméně o tomto tématu se obvykle mlčí i v astrologických učebnicích. Sem tam se objeví astrologové, kteří tvrdí, že umí smrt z horoskopu jasně určit. Ve skutečnosti ovšem nejsou schopní podat relevantní výsledky a často se mýlí i o svém vlastním odchodu.

Během své několikaleté praxe jsem vypozoroval, že naše smrt v horoskopu není mnohdy vůbec vidět. Mám na mysli nejenom náš osobní horoskop, ale i další různé astrologické metody. Velice silnou konzultací pro mě byla návštěva klientky, jejíž dvě děti zmizely během cestování v zahraničí. Tehdy pro mě bylo velkým překvapením, že horoskopy dětí nenaznačovaly žádné výraznější nebezpečí a co víc – v horoskopu byly dokonce velice příznivé konstelace pro cestování v zahraničí, žádné stopy po nějakých významnějších rizicích. Přesto jsou obě děti několik let nezvěstné.

Tento příklad ovšem zapadá do mých celkových zkušeností. Smrt v našem horoskopu příliš vidět není, ale často ji můžeme vidět v horoskopech pozůstalých. Potvrdilo se mi to několikrát v horoskopech vdov či vdovců, kdy jejich horoskopy nesly v době úmrtí partnera stopy velkého soužení spjatého se smrtí, zatímco v horoskopech odešlých partnerů.

Přesto jsou zachovány zprávy, kdy staří astrologové určili přesně smrt panovníků. Astrologové před několika stoletími mohli smrt z horoskopu předvídat skutečně úspěšněji, než tomu je dnes. To proto, že bezpečnost, nemoci, zdravotnictví, hygienické podmínky té doby, apod. způsobovaly, že lidé umírali častěji a v mladším věku, zdraví bylo křehké a stačily určité napjaté konstelace, které mohly přinést zrozenci rizikové období.

Konstelace v horoskopech obětí

Když jsem sledoval některé horoskopy obětí násilného činu (např. J. F. Kennedy, Natascha Kampusch či Grégory Villemin), nalezl jsem drobné signály. V jejich horoskopech se často vyskytovalo poškození planety v 8. domě či jejího vládce od škůdce. Taková konstelace je nejtypičtějším projevem v horoskopu obětí a je to jediná dispozice, která se dá objevit ve větším množství horoskopů.

Abych zabránil případné panice, je třeba si uvědomit, že takto poškozený 8. dům má mnohem více lidí, než jen oběti násilných činů. Nezapomínejme, že každá konstelace má několik možných úrovní projevu a záleží jen na zkušenostech a karmě duše, které dané horoskop patří.

Je otázkou, proč se v našich vlastních horoskopech téma smrti dá jen velice špatně vyčíst. Při pohledu na středověké astrology je dosti možné, že současné astrologické znalosti nestačí na to, abychom byli schopní odchod z tohoto světa v dnešní „moderní“ době jednoznačně rozklíčovat. Astrologie je stále vyvíjecí se disciplína a je toho ještě mnoho, co teprve čeká na objevení.

Je ovšem dosti možné a sám se k tomu přikláním, že tato témata nepůjdou nikdy uspokojivě zodpovědět. Jako by Vesmír chtěl, abychom se touto otázkou nezabývali, s čímž nelze než souhlasit.

Astrologická detektivka

Může tedy astrologie přispět svou troškou do mlýna policejních vyšetřování? Po této podrobnější astrologické analýze si dokážu velice dobře představit, že by vyšetřovatelům znalost astrologie mohla ledacos objasnit. Sice horoskopy neumožňují jednoznačné označení násilníka, ale umožňuje lépe pochopit, co se v hlavě člověka odehrává a poznat, zda-li daná osoba má k násilnému jednání reálné dispozice.

Není to hodně, ale není to zároveň málo. Pokud jde o lidský život, není důvod spoléhat se jenom na klasické forenzní vyšetřovací metody. Zda-li se ovšem využití astrologie skutečně ve vyšetřování uplatní, je prozatím ve hvězdách.