*     narozena 16. 10. 1854, ve 4:00 v Dublinu v Irsku

*     dramatik a básník
 
Ne náhodou je znamení Vah vyobrazováno jako dokonale vyvážené váhy. Energie tohoto znamení je totiž o harmonii a klidu, je protipolém napětí. Váhy jsou znamení vzdušného živlu, milují kontakt s druhými, jsou to lidé přátelští. Důležitá je pro ně komunikace a umí skvěle pracovat se slovem. Lidé se Sluncem ve Vahách jsou často rozenými diplomaty, umí si jít za svými cíly a vyhnout se jakémukoliv konfliktu. Proto jsou Váhy často mezi lidmi oblíbené. K Vahám se taktéž často umělecké schopnosti, milují estetické věci a proto jsem vybral jako představitele Vah britského dramatika a básníka, Oscara Wilda.
 
Jedním z nejznámějších děl Oscara Wilda je zajisté Obraz Doriana Graye. Pokud jste tento román četli, mohou se vám vybavit témata krásy, mládí, touhy po dokonalosti, ale i dekadence či homosexuality. Tato témata jsou ale i skutečným odrazem osobnosti Oscara Wilda. Dokládají to nejen některé reálie z jeho života, ale především jeho osobní horoskop.
 
Oscar Wilde má ve Vahách nejenom Slunce, ale i Venuši – ta je zde tzv. ve svém domicilu, je to pro ní jedno z nejsilnějších možných postavení vůbec. Proto je energie Vah v jeho životě silná a výrazná. Oscar Wild miloval krásu, soulad, dokázal vše pospojovat v jednotný funkční a esteticky příjemný celek. Je to základem jeho umělecké duše, ale předpokladů pro tvorbu má ve svém radixu více.
 
Ascendent horoskopu se nachází v Panně, pro Oscara Wilda tak byly v životě důležité kdejaké maličkosti. Pro lidi s takovým Ascendentem je často důležité jejich vlastní tělo. Nejde jim pouze o jeho zdravotní stav ale i vzhled. Na zevnějšku jim velice záleží a domnívám se, že není náhodou, že touha po dokonalém mladistvém zevnějšku je klíčovým motivem jeho nejznámějšího díla. V románu se tak odráží myšlenky z jeho skutečného života, kdy byl perfekcionista a jen tak s něčím se nespokojil. Posedlost skvělým vzhledem je jen jeden z projevů Ascendentu, měl totiž vliv i na jeho celkový přístup k tvorbě. Svá díla stále poupravoval a dopisoval, dokud mu jeho Ascendent nedovolil uznat, že již více pro co nejlepší výsledek udělat nemůže. 
 
Není ani bez zajímavosti, že Ascendentu v Panně vládne Merkur – planeta komunikace – který se tak stává vládcem horoskopu. A nemůže nás překvapit, že se Merkur nachází ve třetím astrologickém domě, což je dům související se slovem mluveným i psaným. Merkur je zde ve Štíru, což přináší umění intelektuálně pracovat s těmi nejniternějšími vrstvami osobnosti. Svými slovy tak umí zasáhnout hluboko a jeho texty mají mnohem širší podtext, než se může při prvním čtení jevit.
Merkur se nachází v rozporuplných vazbách. Harmonická vazba na Neptun a Jupiter mu přináší inspiraci a zvyšuje komunikační dovednosti. Merkur je ovšem i napěťových vazbách na Lunu a na bouřlivý Uran. Díky Uranu můžeme porozumět, odkud vane vítr co se týče jeho chuti provokovat svými názory a touhy odlišit se od ostatních. Oscar Wild se nenechal vázat žádnými předsudky a tradicemi, šel si svou vlastní osobitou cestou – svoboda pro něj byla nesmírně důležitá.
Napěťově postavená Luna se nachází ve Lvu a přináší tak potřebu projevit se navenek a být středem zájmu. A díky před chvíli popsanému Uranu je zřejmé, jakým způsobem na sebe dokázal upoutat pozornost – skrze skandály, které často souvisely s tehdy nepřijatelným homosexuálním chováním. Na to zde ukazují i další konstelace.
Je zřejmé, že vztahy nebyly jednoduchou oblastí, jsou totiž charakterizovány znamením Ryb a jejich vládcem Neptunem. Energie těchto prvků jsou nestálé, zmatené a vztahy tak často nemívají pevnou půdu pod nohama. Manželství nedopadlo příliš šťastně poté, co byl odsouzen za svůj homosexuální vztah. Nicméně domnívám se, že dokázal milovat naplno, svoje milované dokázal obdařit silnými projevy lásky a měl silné romantické naladění.
 
Napsáno pro Meduňku