Sympatický mladý muž se už od dětství věnuje astrologii, která se nakonec stala jeho profesionálním zaměstnáním. Jako jeden z mála objevil kouzlo horární astrologie, která prý dokáže člověku v daném okamžiku zodpovědět jakoukoli otázku… 

Jaká byla tvá cesta k astrologii? 

Moje cesta k astrologii začala již v útlém dětství. Byl jsem přitahován otázkami mezi nebem a zemí snad ještě dřív, než jsem se naučil číst a psát. Když po revoluci začaly vycházet knihy na téma ezoteriky a spirituality, začal jsem je postupně pročítat a prakticky jsem si osahával různé metody. Nejprve jsem pracoval s kyvadlem a vykládacími kartami. První věštění jsem si vyzkoušel ještě jako dítě školou povinné. Zjistil jsem, že karty opravdu nelžou a mohou pomáhat. V té době jsem se zajímal i o astrologii, ale zároveň jsem ji vnímal jako složitou techniku, která teprve čeká na to, až jí budu moci věnovat více prostoru. Když jsem po maturitě nastoupil na vysokou školu, začal jsem zároveň chodit na první astrologické kurzy. První vydělané peníze z brigády jsem věnoval do intenzivního studia u tehdejších předních astrologů. Horoskopům jsem zcela propadl a pochopil, že právě tudy povede moje budoucí cesta.

Jak dlouho se tedy věnuješ astrologii profesionálně? 

Studium vysoké školy šlo stranou, celé dny jsem trávil nad astrologickými knihami. Ověřil jsem si, že astrologie nejen funguje, ale že se jedná i o nejspolehlivější techniku v oblasti ezoteriky.  Na profesionální úrovni se jí věnuji od roku 2007. Za tu dobu jsem mohl posloužit jako tlumočník řeči hvězd mnoha stovkám klientů. Nicméně pořád se rozvíjím a pracuji na sobě. Jako astrolog se stále učím, což je jeden z důvodů, proč mě astrologie tak baví. Pokud bych si řekl, že už vlastně všechno o horoskopech vím, byl by to jasný signál toho, že je něco špatně.

Co konkrétně nabízíš?

V rámci astrologie se věnuji práci s osobním horoskopem, který nám nastavuje zrcadlo a umožňuje zorientovat se v nás samotných i v našich životech. Zpracovávám partnerské horoskopy, které ukazují, v čem si s protějškem rozumíme, a kde naopak můžeme narážet. Dívám se také s klienty do budoucnosti pomocí prognostických metod. Naše budoucnost ovšem není napsaná do posledního detailu. Astrologie umožňuje odkrýt budoucí trendy a poskytuje nám mapu k lepší orientaci. Oblíbené jsou i dětské horoskopy, které rodičům pomáhají pochopit potenciál svého potomka.  Dále se specializuji na tradiční techniky, kterými jsou zejména horární astrologie či výpočty termínů pro důležité události, například svatba, začátek podnikání, nastěhování do nového bytu a podobně. Počítám i kalendář početí nebo výběr vhodného místa k životu.

Jakým způsobem funguje horární astrologie? 

Horární neboli dotazová astrologie u nás není příliš známá a příliš mnoho astrologů se jí u nás nevěnuje. A je to škoda, protože se podle mě jedná o nejpraktičtější techniku astrologie. Horární astrologie nabízí jasnou a konkrétní odpověď na položenou otázku. Okamžik, kdy nás napadne otázka, není náhodný. V konstelacích tohoto okamžiku můžeme uvidět otázku i odpověď. Horární astrologie nejlépe pracuje s takovými dotazy, na které lze odpovědět v duchu ano – ne. Vyhodnotil jsem stovky dotazů klientů a vychází mi neuvěřitelná úspěšnost odpovědí okolo 90 %. Získal jsem tak v horární astrologii nesmírnou důvěru.

Pomohla tobě nebo klientům v nějakých konkrétních případech? 

Horární astrologie byla v určitém momentu historie astrologie nejvíce užívanou technikou. V současné době převážilo rozebírání horoskopů, které se blíží psychologické analýze člověka. Nicméně klienti často netouží znát obsáhlý rozbor svojí osobnosti či situace. Ve skutečnosti chtějí znát jasnou odpověď na jednoduchou otázku. Budeme spolu? Získám práci? Zvládnu zkoušku? Horární astrologie je vždy konkrétní a jde k jádru toho, co klienty obvykle zajímá. Pomohla mě i klientům v nespočtu situací. Je dobré ale myslet i na to, že není vhodné pokládat takovou otázku, na kterou ve skutečnosti nechceme znát odpověď a mohla by nás zranit.

Co třeba otázka typu “budeme spolu”? To je přece velice sugestivní. Když odpovíš, že ano, člověk udělá všechno pro to, aby tomu tak bylo. Pokud řekneš ne, člověk se přestane snažit. 

Platnost odpovědi je půl roku, takže i v případě záporné odpovědi zůstává prostor v delším časovém horizontu. Vždy klienty upozorňuji, že máme svobodnou vůli a budoucnost není neměnná. Díky horární astrologii pouze odhalíme v danou chvíli nejpravděpodobnější scénář.

Jak probíhá práce se zájemcem o horoskop? 

Ke každému klientovi přistupuji individuálně a všechny služby zpracovávám přímo na míru. Bohužel jsou stále astrologové, kteří jako výklad horoskopu nabízí předpřipravený text vygenerovaný počítačem. Zájemci o horoskop by měli být opatrní, pokud jim někdo předkládá psaný text v rozsahu velkého počtu stran. Většinu výkladů zpracovávám přes internet. I astrologie jde totiž s dobou. Klasické výklady jsou ve formě mluvené nahrávky mp3, kterou zasílám spolu s dalšími materiály na email. Díky zkušenostem se nemusím s klientem setkat a mohu vytvořit kvalitní výklad, aniž bych o něm věděl víc než datum, čas a místo narození. Samozřejmě je možné se na cokoliv k výkladu doptat, takže klient není oproti tradičním osobním setkáním o nic ochuzen. Navíc mu výklad přes internet zůstane napořád a může si jej poslechnout kdykoliv z pohodlí svého domova. I proto tento způsob upřednostňuje stále více zájemců.

 V čem může výklad horoskopu člověku pomoci? 

Hvězdy mohou pomoci ve většině oblastí života. Nejčastěji řešíme vztahy, práci, peníze či bydlení. Věnujeme se i otázkám zdraví, ale zde jsem vždy velmi opatrný ve vyslovení jasných soudů a ne vždy upozorním na vše, co vidím. Přeci jenom hvězdy netvrdí, že věci musí nastat přesně tak, jak je interpretuji. Považuji za velmi nebezpečné programovat klienta strachem. Beru to jako součást etiky práce s klientem. Rozhodně nikdy za klienta nic nerozhoduji. Jako astrolog mohu pomoci zorientovat se v situaci a rozkrýt souvislosti, ale nemohu přebírat za člověka právo svobodné volby.

Jaké místo dle tvého názoru zaujímá astrologie v dnešním světě? Jak by se k astrologii měli stavět lékaři, například u plánovaní operací a podobně?

Astrologie existuje již pár tisíc let. Stále se vyvíjí ruku v ruce s vývojem společnosti. Díky tomu má i v dnešní době svoje nezastupitelné místo. Přesouvá se na internet a je tak přístupná všem bez ohledu na to, v jakém koutu světa kdo bydlí. Základní témata astrologického poradenství zůstávají stále stejná, v podstatě si klademe stále stejné otázky. Co se týká medicíny, v dnešní době již neplatí, že by u banálního zákroku hrozilo úmrtí. V minulosti bylo nezbytné načasovat termín zákroku podle hvězd a mnozí lékaři se věnovali zároveň astrologii. Přesto doporučuji vybrat termín zákroku v souladu s konstelacemi, lze tak předejít zbytečným komplikacím. Proto by lékaři měli chápat, když si chce pacient termín zákroku nejprve zkonzultovat s astrologem.

A děje se to? Konzultují s tebou tví klienti svůj zdravotní stav a setkávají se s pochopením u lékařů? 

Zdravotní stav je častým tématem. Bohužel pochopení u lékařů není tak běžné, i když je to individuální. Nevím vždy, nakolik klienti lékařům odhalí, že volbu termínu řeší podle hvězd. Větší ochota přizpůsobit se s termínem klientovi platí v soukromých zdravotnických zařízeních. V těch státních je často klientovi termín přidělen tím stylem, že může být za nějaký vůbec rád, a nikdo se ho neptá, zda se mu hodí či ne. U těchto případů spíše jen zjišťujeme, zda přidělené datum není zásadněji problematické.

Co tvoje zájmy? S čím ještě pracuješ?

Jako Blíženec mám pestrý rozsah zájmů, které se zároveň doplňují. Astrologii vnímám jako své hlavní téma. Na práci s horoskopy navazuje výklad karet a alternativní léčebné techniky. Další srdeční záležitostí je včelaření. Energii, kterou předávám lidem, dobíjím u včel. Zmíněné oblasti vyučuji na kurzech. Učení mě též velmi baví a naplňuje, předávání zkušeností dodává mým aktivitám mnohem hlubší rozměr. Dělat to, co člověka baví je podle mě obecně důležitý recept na úspěch a spokojenost. Kromě toho se neustále vzdělávám a pořád se snažím rozšiřovat svoje obzory. Neumím si představit den bez meditace. Mám rád práci na zahrádce a pobyt na čerstvém vzduchu. Jsem již přes půl roku vegan, čemuž předcházelo mnoho let vegatariánství. Také se věnuji publikační činnosti ve formě knih a internetových magazínů.

Na jaké knihy se mohou čtenáři těšit?

V první řadě musím zmínit knihu Astrologie pro samouky. Jedná se o srozumitelnou učebnici, která vede krok za krokem úplné začátečníky ke kompletnímu výkladu horoskopu. K sepsání této knihy mě vedl fakt, že mi v mých začátcích studia podobně postavená kniha velmi chyběla. Skládá se z jednotlivých lekcí, přičemž každá lekce obsahuje nezbytný teoretický úvod, praktický návod s ukázkami, časté otázky studentů na dané téma a test k ověření nových znalostí. Vydání knihy proběhlo díky úspěšné crowdfundingové kampani na portálu hithit.cz, a již se prodává druhá tisícovka výtisků, což považuji za obrovský úspěch.

Kromě této knihy jsem ještě publikoval dvě elektronické knihy. Kniha Snadné kroky ke zdraví přináší velice prostá a zároveň účinná doporučení pro zlepšení vlastního zdraví. Loni vyšla kniha Naučte se včelařit. Na základě zkušeností s výukou včelaření jsem vytvořil jednoduše podanou učebnici se zaměřením na alternativní postupy chovu, které jsou blíž přírodě. Další knihy neplánuji. Chci se věnovat především práci na sobě samotném. Ale jak se říká – nikdy neříkej nikdy.

Lze propojit astrologii s výkladem karet při práci s klientem?

Karty a astrologie se výborně doplňují! Každá technika nabízí odlišný typ informací a dohromady mi umožňují efektivněji pomáhat klientům. Astrologie popisuje, jaké máme dispozice, jak situace vypadá a jaká bude další kvalita času. Z karet mohu vyčíst vhodná doporučení a případná varování. Díky tomu mohu lépe porozumět tomu, co se v životě klienta odehrává, a co je pro něj v danou chvíli nejvíce prospěšné. Kromě klasického tarotu pracuji se speciálními astrologickými vykládacími kartami, u kterých je propojení s horoskopem obvykle více než zřejmé.

Věříš v Boha?

Jsem buddhista a otázka Boha pro mě není zase tak důležitá. Pokrok na duchovní cestě za nás žádný Bůh neodpracuje. Jsme sami zodpovědní za svůj vlastní život i za to, co nás čeká. Bůh pro mě představuje tvořivou sílu, která prostupuje vším. Je pro mě označením toho, že jsme všichni součástí jednoho celku, kde neexistuje rozlišování mezi „já“ a „ostatní“.

Jaký bude rok 2019? 

Obecné předpovědi jsou tak trošku bulvarizací astrologie, proto se jim v posledních letech vyhýbám. Nepotřebuji reklamu za každou cenu a zájemců o výklad mám v některých částech roku víc, než jsem kapacitně schopen zpracovat. Každý, kdo chce skutečně vědět, co mu rok 2019 přinese, by si měl nechat zpracovat seriózní analýzu od zkušeného astrologa. Pro čtenáře tak pro tuto chvíli odpovím, že další rok bude přesně takový, jaký si jej vytvoříme. Jako astrolog jsem přesvědčený, že svůj osud máme především ve svých vlastních rukách.

 

Pro Biorevue / www.osnech.cz