Horokop TitanicuPřestože potopení Titanicu nepatří k největším námořním katastrofám co se počtu zemřelých týče, jedná se určitě o katastrofu nejznámější. Proto stojí za to podívat se na tuto událost z astrologického hlediska. 

První překážkou, na kterou astrolog narazí, je, s jakým horoskopem vlastně pracovat. Je totiž potřeba položit si otázku, jaký moment lze považovat za okamžik „zrození“ lodi. Možností je hned několik – např. moment prvního návrhu lodi, začátek výstavby, okamžik spuštění lodi na vodu či vyplutí na první plavbu.

Nejlepší cestou k hledání správného momentu je najít paralelu k lidské bytosti. Osobně se domnívám, že návrh lodi můžeme rovnou vyloučit, jelikož se nejedná o nic hmotného. Můžeme to přirovnat k plánu mileneckého páru zplodit dítě. Začátek výstavby lodi je porovnatelný s aktem zplození dítěte, přesněji se splynutím mužské spermie s vajíčkem. Porod a první nadechnutí dítěte je podle mě paralelou ke spuštění lodi na vodu. Je to totiž ten moment, kdy loď vstupuje do svého života. Samotná první plavba jsou již první krůčky, stejně tak jako třeba první kroky člověka.

Proto bych jako radix Titanicu, neboli horoskop zrození této lodi, považoval právě spuštění na vodu, které nastalo 31. 5. 1911 ve 12:14 místního času v Belfastu. Někteří mohou s tímto názorem nesouhlasit a je to jejich plné právo.

Ascendent radixu Titanicu se nachází na 17° Panny, tudíž vládcem horoskopu je planeta Merkur. Medium Coeli, neboli hrot domu společenského úspěchu, se nachází v Blížencích, kterým opět vládne Merkur. Navíc Merkur vrhá na 2,5° přesný trigon na Ascendent. Tím se role této planety výrazně zvětšuje.

I když Panna na Ascendentu bývá mnohdy o skromnosti, tak díky postavení Merkura dodává horoskopu nezvyklou sílu. Bez zajímavosti také není, že se Merkur jako vládce celého horoskopu i vládce oblasti společenského uznání nachází v domě devátém, který reprezentuje cestování. Výrazná síla této planety je tedy nasměrována do oblasti, která je pro zaoceánský parník více než příhodná.

Navíc vzhledem k tomu, že se jedná o polední čas, se nachází Slunce v elevaci u hrotu desátého domu.

Především tyto prvky dodávají horoskopu punc velkoleposti a slávy. Je známé, že Titanic byl luxusní parník a byl neustále provázen obrovským zájmem laické i odborné veřejnosti. S tím byl spjatý velký mediální humbuk (všimněme si Jupitera na hrotu domu komunikace a potažmo médií).

Titanic byl totiž považován za technicky dokonalý stroj, byl dokonce označován za nepotopitelnou loď (i v odborných časopisech). Pro stavbu lodi byl použit ten nejlepší materiál a ta nejlepší technika, jaké v té době existovaly. Panna na Ascendentu vypovídá o perfekcionistickém stylu výstavby a Uran v sextilu na Mars je právě o důrazu na technologickou vyspělost parníku. Trigon Luny na Mars ukazuje na zájem širokého spektra lidí. Do té doby největší námořní plavidlo s šestnácti vodotěsnými komorami a zdvojeným dnem tak mohlo s klidem vyrazit na svoji první plavbu.

10. dubna 1912 vyplul Titanic za velkých ovací ze Southampton do New Yorku. Tato první cesta byla ale zároveň poslední. Přes varování o ledových krách na cestě Titanic v noci ze 14. na 15. dubna do jedné kry narazil. 1500 cestujících a členů posádky zahynulo ve studených vodách Atlantiku.

Přestože je v radixu několik již zmíněných prvků vypovídajících o slávě Titanicu, nacházejí se zde i výrazné negativní rysy.
Merkur, vládce Ascendentu i Media Coeli, se nachází v těsné blízkosti Saturna, z tradičního hlediska „zlé“ planety, která značně snižuje životaschopnost nositele horoskopu.Vládce osmého domu, neboli domu smrti, se nachází v sedmém domě. V tomto rohovém domě můžeme hledat to, co nositele horoskopu potká, co mu přijde do cesty. A že se zde nachází vládce osmého domu Mars téma smrti v horoskopu zdůrazňuje. Navíc Mars jako vládce osmého domu naznačuje zánik rychlý, násilný a náhlý.

Mluvili jsme o tom, jak byl Titanic technologicky výjimečný. Přesto při pohledu do horoskopu zjistíme, že je Uran (planeta související s moderními technologiemi) v opozici na Lunu. Luna všeobecně představuje lid, v tomto případě ji můžeme dát do souvislosti s pasažéry. A opravdu najdeme po technologické stránce mezeru. Titanic byl vybaven nedostačující kapacitou záchranných člunů. Celkem 20 člunů mohlo pobrat 1180 osob, což je jen malá část maximální kapacity lodi.

Slunce, které má významnou roli díky tomu, že je nejvýše postavenou planetou a nachází se v blízkosti hrotu desátého domu, vládne dvanáctému domu. Dvanáctý dům souvisí s věcmi tajemnými a téma smrti mu není vůbec cizí. Tímto se dostává oblast smrti a zániku v radixu Titanicu opět do popředí. Napovídá nám, že sláva Titanicu přijde především skrz jeho zkázu.

Navíc Mars uzavírá kvadrát s Plutem v desátém domě (domě společenského uznání). Pluto je vládcem třetího domu, domu komunikace a médií. Z toho lze opět vytušit, že zkáza Titanicu renomé této „nepotopitelné“ lodi ještě zvýší.

A potvrdí nám to i pohled na tranzity vztahující se k datu potopení. Od spuštění na vodu ke katastrofě se z pomalých planet pohnuly významně jenom Jupiter a Saturn. A jediný Jupiter se dostal v moment nehody do významného místa – nacházel se přímo na hrotu čtvrtého domu, tudíž v opozici na hrot domu desátého. V radixu Jupiter souvisí s třetím domem, jelikož se nachází na jeho hrotu. Tímto se nám informace v předchozím odstavci potvrzují. Kdyby se Titanic nepotopil, asi by v dnešní době dávno upadl v zapomnění.

Ale díky potopení o Titanicu slyšel každý, bylo na toto téma napsáno mnoho knih a natočeno deset filmů, z nichž byl ten poslední z roku 1997 ověnčen 11ti Oscary. Tudíž díky jeho zkáze se tato „nepotopitelná“ loď stala nesmrtelnou.